Forside

 Velkommen til

Ny Snekkersten Vejlaugs

hjemmeside.

Opdateret 29.6.2016

Bestyrelsen håber, at hjemmesiden kan være til nytte for både nye og gamle medlemmer af vejlauget.

På vejlaugskortet kan ses, hvilke ejendomme, der er med i vejlauget. Af vedtægterne fremgår bl.a., at ejerne af nævnte ejendomme skal være medlem af vejlauget, indtil kommunen overtager alle vejlaugets veje.

De seneste års referater af vejlaugets generalforsamlinger og seneste årsregnskaber kan findes på hjemmesiden. Materialet kan også være nyttigt for ejendomsmæglere og advokater i forbindelse med salg af en ejendom, der er medlem af vejlauget.

Vejlauget har et partytelt på 3x9 meter, som udlånes til medlemmerne. Kontaktperson findes under udlån.

Eventuelle spørgsmål vedrørende vejlauget kan rettes til formanden, de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller regnskabsføreren.

Nyheder

Lørdag den 20. august 2016 kl. 18.00

 

Vejfest for alle vejlaugets beboer hos Birkestien 6.

Havehygge og leg for børn kl. 17.00. Indbydelse husomdeles.

Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 19.00

 

Generalforsamling. Indkaldelse og regnskab 2015 - husstandsomdelt. Referat - se menuen "Generalforsamlinger".

Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 19.00

Generalforsamling. Indkaldelse og regnskab 2014 - husstandsomdelt. Referat - se menuen "Generalforsamlinger".

Lørdag 5. september 2015

kl. 11.00-14.00

og kl. 18.00

 

Nyt tiltag - loppemarked samtidig med det årlige på Tjørnevej

og med efterfølgende vejfest på Birkestien - Invitation er husomdelt.

 

 

 

Til orientering for vejlaugets medlemmer, så har jeg kontaktet kommunen omkring huller i vejen – især om det

store hul der er i T-krydset Tjørnevej/Stolbjergvej.

Vejlaugsformanden tager sig også af andre opgaver f.eks. når han som på vedhæftede billede træder i karakter og

skal jage håndværkere væk der blokerer "vores" vej.

 

3.4.2015 Lasse